Stämpla via mobilen

Ett bra val för personal som arbetar ute på fältet och behöver kunna stämpla in eller ut.

Mobilappen kommunicerar med FeroxTid via en molnserver.
Den finns framtagen för både Android och Iphone.

Mobilen för att stämpla med

  • Stämpla In och Ut
  • Stämpla in efter/ ut på frånvaro
  • Ange övertidsbegäran
  • Stämpla på projekt
  • Välj kostnadsställe

Se dina saldon varje dag

  • Se dina stämplingar 
  • Se arbetad tid
  • Se saknad tid
  • Se dina banksaldon

Ställ in i FeroxTid var "Kalle" får stämpla i sin mobil

Du kan själv bestämma vilka knappar som ska användas för Kalle, Lisa och Olle.
Johan och Karin kan ha andra knappar.

Du kan även skapa GPS zoner där stämpling är tillåtet för Kalle, Lisa och Olle.
Johan och Karin kan ha andra zoner.


Kontakta oss för mer information eller boka tid för demonstration.