Personalliggare med tidredovisning

Med systemet FeroxTid får du även med en personalliggare.

Skatteverket ställer krav på vissa brancher såsom restauranger, tvätterier, frisörer, byggarbetsplatser mm att vid kontroll kunna visa upp en personalliggare innehållande aktiv personal i lokalen.
Normalt sker detta genom att den anställde fyller i namn, personnummer och ankomst när de börjar arbeta i en bok. Vid hemgång fyller den anställde i hemgångstid.

Denna bok får vara digital om:

  • Om den vid kontroll kan skrivas ut på papper och överlämnas till kontrollant
  • Enbart omfattar i lokalen verksam personal
  • Möjlighet att skriva ut ändringshistorik
Allt detta uppfylls av FeroxTid om man har en skrivare att skriva ut rapporten på. Dina anställda kan skriva ut rapporten utan att ha en inloggning i systemet.

För personalliggare Bygg gäller att man skall kunna leverera en elektronisk fil, vilket FeroxTid kan tillhandahålla.

Läs mer om skatteverkets krav på digital personalliggare och personalliggare bygg.

Exempel på utskriven personalliggare:
Personalliggare

Ändringsrapport: