Personalliggare

Personalliggare som täcker era behov. Med FeroxTid får ni ett tidredovisningssystem med godkänd personalliggare.

En personalliggare är en rapport som skatteverket kräver för vissa brancher för att kunna se vem som rör sig i lokalerna. Vid kontroll skall personalliggaren visas upp och jämföras med verksamma i lokalen vid besöket.

Med systemet FeroxTid får du även med en personalliggare.

Skatteverket ställer krav på vissa brancher såsom restauranger, tvätterier, frisörer, byggarbetsplatser mm att vid kontroll kunna visa upp en personalliggare innehållande aktiv personal i lokalen.

Personalliggare för byggindustrin är alltid digital, men för övriga brancher rekomenderar skatteverket sin bok eller en digital personalligagre som ser ut som deras bok.

Personalliggare för Restaurang, Tvätteri, Fordonsindustri, Frisörverksamhet

Normalt används en personalliggare genom att den anställde fyller i namn, personnummer och ankomst när de börjar arbeta i en bok. Vid hemgång fyller den anställde i hemgångstid.

Denna bok får vara digital om:

  • Om den vid kontroll kan skrivas ut på papper och överlämnas till kontrollant
  • Enbart omfattar i lokalen verksam personal
  • Möjlighet att skriva ut ändringshistorik
Allt detta uppfylls av FeroxTid om man har en skrivare att skriva ut tidrapporter på. Dina anställda kan skriva ut rapporten utan att ha en inloggning i systemet.
Skatteverket brukar normalt begära att få personalliggaren utskriven, därför bör man ha en skrivare i lokalen. 

Utskrifter från FeroxTid personalliggare ser ut som skatteverkets bok med namn, personnummer, datum och klockslag för In och Ut, en rad per händelse. Se exempel på utskrift nedan.

Om personalliggaren är digital måste det framgå ändringar som är gjorda, vem som gjort ändringen och när ändringen är utförd. Denna ändringsrapport kan tas fram om skatteverket begär det. 

Läs mer om skatteverkets krav på digital personalliggare.
 

Personalligare för Byggindustri

För personalliggare Bygg gäller att man skall kunna leverera en elektronisk fil, vilket FeroxTid kan tillhandahålla.
FeroxTid är mer utformat för att företaget som har systemet är byggherre på en ombyggnad och behöver en personalliggare under den tiden.

För byggarbetsplatser som behöver en personalliggare rekomenderar vi lösningar från andra företag.
Läs mer om personalliggare för byggindustrin.
 

Exempel på utskriven personalliggare:

Personalliggare

Exempel på ändringsrapport:

Ändringsrapport digital personalliggare