Priser Tidredovisning

Vi har inga licensavgifter, men kan erbjuda finansiering. Fråga din säljare.
Vi fakturerar systemet, sedan är det ert. Supportavtal är frivilligt och kan sägas upp utan uppsägningsfönster.
Kostnader som kan tillkomma:

  • om Ferox touchterminal används så kommunicerar denna med FeroxTid via en, av oss hyrd, molnserver. Vid supportavtal ingår denna kostnad annars debiteras ni 225kr/år.
  • om mobilstämpling används så är detta en löpande månadskostnad på 20 kr/kalendermånad/anställd som använt appen.


Målet är att systemet skall betala sig på mindre än tre månader. Detta genom minskad administration, lägre kostnader av externa lönekonsulter, men även genom att betala för rätt tid och få korrekta fakturaunderlag.
Med vårt system kan du bedöma tidsåtgång för olika projekt inom ert företag och se till att ni tar rätt betalt av era kunder.

Våra priser bestäms utifrån följande parametrar:

  • Antalet anställda i systemet.
  • Antal avtal (regler för olika personer) ni vill att vi skall implementera
  • Projektredovisning eller inte
  • Kostnadställehantering eller inte
  • Antal Terminaler och vilka Terminaler
  • Export till löneprogram
  • Utbildning (Obligatorisk)
  • Eventuella installationskostnader om ni vill att vi skall komma ut.
I alla leveranser ingår alltid ett inställt system, obegränsat antal klienter, utbildning i systemet och någon form av registreringsterminal samt 60 dagars fri support.

Prisexempel FeroxTid med terminal och enbart tidmätning.
Ett system med upp till 10 anställda, som stämplar i en touchterminal, inget fackavtal, ingen projekt eller kostnadställehantering och ingen koppling till löneprogram.
Utbildning ca 1 timme, installation samt 60 dagar support.

Pris 8.400/8.700 kr kr exkl moms

Köp till övriga moduler efterhand, eller fler anställda.

Prisexempel FeroxTid med touchterminal
Ett system med upp till 20 anställda, som stämplar i touchterminal med fingerläsare, ett avtal, ingen projekt eller kostnadställehantering och ingen koppling till löneprogram.
Utbildning och installation samt 60 dagar support.

Pris 14.199 kr exkl moms

Systemet är skalbart, köp till fler avtal, fler anställda, lönekoppling när det behövs.