Priser Tidredovisning

Vi har inga licensavgifter, men kan erbjuda finansiering. Fråga din säljare
Vi fakturerar systemet, sedan är det ert. Supportavtal är frivilligt och kan sägas upp utan uppsägningsfönster.

Målet är att systemet skall betala sig på mindre än tre månader. Detta genom minskad administration, lägre kostnader av externa lönekonsulter, men även för att betala för rätt tid och få korrekta fakturaunderlag.
Med vårt system kan du bedöma tidsåtgång för olika projekt inom ert företag och se till att ni tar rätt betalt av era kunder.

Våra priser bestäms utifrån följande parametrar:

  • Antalet anställda i systemet.
  • Antal avtal ni vill att vi skall implementera
  • Projektredovisning eller inte
  • Kostnadställehantering eller inte
  • Antal Terminaler och vilka Terminaler
  • Export till löneprogram
  • Utbildning (Obligatorisk)
  • Eventuella installationskostnader om ni vill att vi skall komma ut.
I alla leveranser ingår alltid ett inställt system, klienter, utbildning i systemet och någon form av registreringsterminal samt 60 dagars fri support.

Prisexempel FeroxTid med Webterminal
Ett system med mindre än 50 anställda, som stämplar i webterminal, ett avtal, ingen projekt eller kostnadställehantering och ingen koppling till löneprogram.
Utbildning och inställning ingår samt 60 dagar support

Pris ca 11.800 kr exkl moms

Prisexempel FeroxTid med terminal SY745
Ett system med mindre än 50 anställda, som stämplar i terminal SY745, ett avtal,  ingen projekt eller kostnadställehantering och ingen koppling till löneprogram.
Utbildning och inställning ingår samt 60 dagar support.

Pris ca 17.800 kr exkl moms