Priser Tidredovisning

Vi har inga licensavgifter, men kan erbjuda finansiering. Fråga din säljare.
Vi fakturerar systemet, sedan är det ert. Supportavtal är frivilligt och kan sägas upp utan uppsägningsfönster.
Kostnader som kan tillkomma:

  • om Ferox touchterminal används så kommunicerar denna med FeroxTid via en, av oss hyrd, molnserver. Vid supportavtal ingår denna kostnad annars debiteras ni 250kr/år.
  • om mobilstämpling används så är detta en löpande månadskostnad på 21 kr/kalendermånad/anställd som använt appen.


Målet är att systemet skall betala sig på mindre än tre månader. Detta genom minskad administration, lägre kostnader av externa lönekonsulter, men även genom att betala för rätt tid och få korrekta fakturaunderlag.
Med vårt system kan du bedöma tidsåtgång för olika projekt inom ert företag och se till att ni tar rätt betalt av era kunder.

Våra priser bestäms utifrån följande parametrar:

  • Antalet anställda i systemet.
  • Antal avtal (regler för olika personer) ni vill att vi skall implementera
  • Projektredovisning eller inte
  • Kostnadställehantering eller inte
  • Antal Terminaler och vilka Terminaler
  • Export till löneprogram
  • Utbildning (Obligatorisk)
  • Eventuella installationskostnader om ni vill att vi skall komma ut.
I alla leveranser ingår alltid ett inställt system, obegränsat antal klienter, utbildning i systemet och någon form av registreringsterminal samt 60 dagars fri support.

Prisexempel FeroxTid med terminal och enbart tidmätning.
Ett system med upp till 10 anställda, som stämpelklocka i en touchterminal, inget fackavtal, ingen projekt eller kostnadställehantering och ingen koppling till löneprogram.
Utbildning ca 1 timme, installation samt 60 dagar support.

Pris 9.135/9.400 kr exkl moms

Köp till övriga moduler efterhand, eller fler anställda.

Bygg på efterhand om/när behovet uppstår.

Vi bygger enkelt på systemet med fler moduler, såsom nya avtal (regler för hur tiden ska räknas vid olika händelser), lönekoppling, projekthantering mm eller om ni behöver öka antalet anställda i systemet.

Avtalen (reglerna) ställs in efter kundens fackavtal, ett eller flera, samt skräddarsys enligt de eventuella lokala avvikelser eller önskningar kunden har.
Det mesta är möjligt!

Jag vill veta mer, kontakta mig!