2018-05-16

Integritetspolicy

Feroxkonsult AB - Integritetspolicy
Hos oss använder vi och skyddar dina personuppgifter på följande sätt:

1. Insamling av information
Vi samlar in information från dig när du registrerar dig på vår webbplats, t ex genom att göra ett köp. Den insamlade informationen inkluderar uppgivet namn, e-postadress, och telefonnummer, samt i vissa förekommande fall organisationsnummer och adress.

Vi sparar även information om support och försäljning samt vad ni har för system i vårt CRM system. Loggning i detta system sker vid all kontakt med Feroxkonsult AB och syftet är för att på snabbast möjliga sätt kunna sätta sig in i era behov och ge bästa möjliga support, kunna fullfölja offerter eller på något sätt kunna fortsätta ett pågående ärende. 
Oavsett om hur du kontaktar oss är det Feroxkonsult AB ( organisationsnummer 556454-8294) som är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig). Vid förfrågan om våra sparade personuppgifter kontaktar oss enklast via supportfunktionen direkt på hemsidan, ringer till oss eller skickar ett mail till gdpr@feroxkonsult.se.

2. Användning av information
Vi behandlar information på olika grunder:

A) För att kunna administrera avtalsrelationen, till exempel för att kunna hantera betalningar och supportavtal, gdpr eller andra krav från myndigheter. Vi sparar uppgifter om företaget, men även personer på företaget och då i form av:
- Namn
- Telefonnummer
- Mailadress
Uppgifter sparas så länge de är relevanta och raderas så fort vi vet att de inte är relevanta.
Önskar du att uppgifterna raderas permanent ber vi dig höra av dig till oss, eller om du önskar ett registerutdarg bistår vi givetvis med detta. Vid begäran av permanent radering kommer endast personuppgifter raderas, företagsinformation kommer inte raderas.

B) För att kunna få tag i företaget då vi eventuellt måste återkalla sålda produkter,  uppgradera sålda produkter eller hantera garantiåtgärder.  Denna data är lagrat under företagsnamn och inte mot någon form av personuppgift. Data kan vara i form av
- Systembeskrivmning
- Produkter med serienummer
- Telefonnummer till företaget
- Organsiationsnummer
- Adress
- Loggar på åtgärder/support.

Vi har gjort bedömningen att vi har ett berättigat intresse att behandla dessa data för dessa ändamål i form av upprätthållande av kundrelationen, marknadsföring och utveckling. Vill du avstå från sådan behandling är du välkommen att kontakta oss.
Vi behandlar också faktureringsinformation i enlighet med de krav som vid var tid gällande lagstiftning kräver, till exempel för bokföringsändamål. Sådan information sparas så länge som lagen kräver.

3. Utlämnande till tredje part
Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart (personuppgiftsbiträden eller underbiträden) som hjälper oss att driva vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell och i övrigt följa gällande personuppgiftslagstiftning.
Vi anser att det är nödvändigt att dela information med rättsvårdande myndigheter, it-säkerhetskonsulter, jurister och revisorer i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

4. Informationsskydd
Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av avancerade krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

5. Använder vi oss av cookies?
Ja. Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats. Vi använder även Googles annonscookies i syfte att återkoppla till de som har besökt vår webbplats.

6. Dina rättigheter som registrerad
Du har rätt att begära tillgång till de uppgifter vi behandlar om dig och begära att de rättas eller raderas (om de är felaktiga), att vi slutar använda dem för ett specifikt ändamål, att få ut dem i ett digitalt läsbart format (till dig eller av dig anvisad tjänsteleverantör). Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter felaktigt tar vi gärna emot klagomål och förbättringsförslag i vår supportfunktion på hemsidan, du har också rätt att framföra klagomål till Datainspektionen (Integritetsskyddsmyndigheten).

7. Avsluta prenumeration/registerutdrag/Radering personuppgifter
Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår din beställning, samt relaterad produktinformation etc. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden så svarar du bara på vårt utskick att du inte längre vill ha information.
Har du frågor gällande vårt arbete är du välkommen att kontakta oss. Önskar du registerutdrag eller raderas ur våra register kontakta oss via gdpr@feroxkonsult.se eller via telefon.