Schema, arbetspass och Skift

Likväl som Systemet kan hantera timanställd personal utan schema, kan systemet hantera personal på schema.

Om man schemalägger personalen, kan man beräkna övertid, komp, flex och mertid. Ett annat skäl till schemaläggning är att se vem arbetar när och skicka personliga scheman till personalen, samt erhålla ett schema vem som skall arbeta dag för dag.

FeroxTid stödjer flera olika typer av arbetspass:

  • Arbete antal timmar per dag, med upp till tre automatiska raster
  • Arbetspass med given ankomst och hemgångstid, upp till tre automatiska raster per dag
  • Skiftarbetspass med automatisk allokering till ett arbetspass. Upp till 3 olika arbetspass per skift.
  • Automatiskt byte av arbetspass mellan anställda
Dessa arbetspass används till att göra gruppscheman eller individuella scheman. Ett schema tar ca 10 sekunder att göra. Om en anställd går upp eller ned i arbetstid ändrar man på ett par sekunder.

Oavsett om schemat följer en given cykel (T ex vecko eller två veckors schema) eller att det sätts vecka för vecka är det enkelt att lägga scheman. 

Arbetspass går givetvis att lägga över midnatt
Schema för Sörmossen
Schema för Sörmossen

Även om en anställd har samma schema som flera andra anställda, behöver man bara göra ett schema. Möjligheten finns att snabbt ändra tider på enstaka dagar per anställd.
Ibland kan även ett bemanningsdiagram vara till hjälp

Bemanning Sörmossen 28:e Januari 2014