Schema, arbetspass och Skift

Likväl som Systemet kan hantera timanställd personal utan schema, kan systemet hantera personal på schema.

Om man schemalägger personalen så kan man beräkna tidrapporter så som övertid, komp, flex och mertid. 

FeroxTid stödjer flera olika typer av arbetspass:

  • "Flytande" arbetstid med angivelse av antal timmar per dag, med upp till tre automatiska raster
  • Arbetspass med given ankomst- och hemgångstid, upp till tre automatiska raster per dag
  • Skiftarbetspass med automatisk allokering till ett arbetspass. Upp till 3 olika arbetspass per skift.
  • Automatiskt byte av arbetspass mellan anställda
Dessa arbetspass används till att göra gruppscheman eller individuella scheman. Ett schema tar ca 10 sekunder att göra. Om en anställd går upp eller ned i arbetstid ändrar man på ett par sekunder.

Oavsett om schemat följer en given cykel (T ex en- eller två veckors schema) eller att det sätts vecka för vecka är det enkelt att lägga scheman. 

Arbetspass går givetvis att lägga över midnatt.
Schema för Sörmossen
Schema för Sörmossen

Om flera anställda har samma schema så behöver man bara göra ett schema.
Möjligheten finns att snabbt ändra tider på enstaka dagar per anställd.
Ibland kan även ett bemanningsdiagram vara till hjälp

Bemanning Sörmossen 28:e Januari 2014