Personalregister i FeroxTid

Här anges företag, avdelningar och anställda. Flera företag stöds i samma system.
I personregistret anger du förutom namn, personnummer osv, även vilka kort, koder och antalet fingeravtryck.

Här anges även vilket avtal man går efter, samt om man har ett schema.

Man kan även delegera ut administrationen av valda delar i programmet till chefer eller administratörer antingen beroende på hierarkin man byggt upp eller vilken grupp man tillhör.

Ex anställningsträd med en anställd vald
Andreas Ingemanssons kort och fingrar

Använd flera kort och fingeravtryck per person. Ange koder. Styr på personnivå hur varje anställd skall stämpla.

I ovan exempel har den anställde två fingeravtryck, en kod och en tagg/proximity bricka.