Personalregister i FeroxTid

Här anges företag, avdelningar och anställda. Flera företag stöds i samma system.
I personregistret kan du bestämma på personnivå hur var och en ska stämpla/registrera sina tider samt vilken/vilka terminaler som denne ska få använda.

Här anges även vilket avtal (regelverk) man följer, samt om man har ett schema.

Man kan bygga behörighetsgrupper och på så sätt delegera arbetet av valda delar i programmet till olika personer.

Ex anställningsträd med en anställd vald