Vår leveransprocess

Vårt mål är att följa denna process vid leveranser av ett system.
Från order tar det ca 1-2 veckor tills ni kan börja stämpla. Efter ca 4-6 veckor och tre utbildningar är ni helt hemma i systemet och i full drift.

Leveransprocess

Redan när vi får ordern vet säljaren till 90% vad som behöver göras. Därefter påbörjas en leveransfas:

  • Intervju/Regler. En ansvarig hos oss intervjuar er och ställer frågor för att få en så tydlig bild som möjligt av hur ni vill att den arbetade tiden ska räknas för era anställda.
  • Inställningar. Vi ställer in systemet, gör olika provstämplingar och kontrollerar resultatet, Det är lätt att ställa in ett system om alla arbetar som de skall. Det svåra är när de anställda inte följer reglerna. Men även då måste man räkna rätt.
    Ibland skickar vi tidkort till er så ni kan vara med och bedöma om det ser riktigt ut. Ibland räcker det med ett uppföljningssamtal. När vi båda är nöjda övergår vi till nästa fas.
  • Paketering & Leverans. Vi paketerar systemet elektroniskt (zip-fil) och levererar era terminaler.
  • Installation & Utbildning 1. Vi installerar vanligtvis över internet. Vi börjar med en introduktionsutbildning innefattande att lägga in personal, behörighet, schema. Därefter går vi igenom hur terminalen fungerar. Nu är det dags att börja stämpla i systemet. 60 dagars fri support påbörjas.
  • Utbildning 2 sker efter ca 1 veckas stämplande. Genomgång av stämplingar, korrigering av systemet om det trots allt inte räknar rätt. Genomgång av rapporter.
  • Utbildning 3 sker första gången det är dags att göra lön. Mer rapporter, mer genomgång av stämplingar och frånvarohantering, överföring till löneprogram, kontroll av resultat i löneprogrammet.
  • Fullständig drift. Ansvaret att sköta systemet ligger nu på kunden. Vid behov av hjälp får kunden kontakta vår supportavdelningen.
Från Intervjufas till support eftersträvar vi att ni har samma kontaktperson.