Vår leveransprocess

Vårt mål är att följa denna process vid leveranser av ett system.
Från order tar det ca 1-2 veckor tills ni kan börja stämpla. Efter ca 4-6 veckor och tre utbildningar är ni helt hemma i systemet och i full drift.

Leveransprocess

Redan när vi får ordern vet säljaren till 90% vad som behöver göras. Därefter påbörjas en leveransfas:

  • Intervju/Regler. En ansvarig hos oss intervjuar er och ställer frågor, ger er tips om hur andra gör. Vi får en väldigt bra bild om vad som skall göras
  • Inställningar. Vi ställer in systemet, stämplar helt tokigt och kontrollerar resultatet, Det är lätt att ställa in ett system om alla arbetar som de skall, det svåra är när de anställda inte följer reglerna. Men även då måste man räkna rätt.
    Vi skickar minst ett tidkort till er så ni kan vara med och bedöma om det ser riktigt ut. När vi båda är nöjda övergår vi till nästa fas.
  • Paketering & Leverans. Om ni vill lägger vi in de anställda i förväg, vi sätter ihop era terminaler och vi gör skivan
  • Installation & Utbildning 1. Vi installerar antingen över internet eller på plats. Därefter görs en introduktionsutbildning innefattande personalregister, kort, behörighet, schema, registrering fingeravtryck och hur man stämplar. Nu är det dags att börja stämpla i systemet. 60 dagars fri support påbörjas.
  • Utbildning 2, sker efter ca 1 veckas stämplande. Genomgång av stämplingar, korrigering av systemet om det trots allt inte räknar rätt. Genomgång av rapporter
  • Utbildning 3, sker första gången det är dags att göra lön. Mer rapporter, mer genomgång av stämplingar och frånvarohantering, överföring till löneprogram, kontroll av resultat i löneprogrammet.
  • Fullständig drift, övergång av ansvar av kund till supportavdelningen.
Från Intervjufas till support eftersträvar vi att ni har samma kontaktperson.