Tidrapportering och tidredovisning

Datorbaserad tidredovisningssystem med FeroxTid

Med vårt windowsbaserade tidredovisningssystem FeroxTid och någon av våra registreringsterminaler/appar får du ett komplett datorbaserat tidredovisningssystem.
Inga licenskostnader!
Jag vill veta mer, kontakta mig!

Enkel tidrapportering med Touchterminal för Finger, RFID/Mifare och Kod. Ansluts till nätet via Wifi, CAT5 eller mobilt nätverk. Molnbaserad terminal
Enkel tidrapportering med Touchterminal för Finger, RFID/Mifare och Kod. Ansluts till nätet via Wifi, CAT5 eller mobilt nätverk. Molnbaserad terminal

Fördelarna med vår digitala tidredovisning och tidrapportering

 • Trött på att räkna OB, flex, mertid, övertid, komp för hand?
  - Låt FeroxTid tidrapportering göra det löpande åt dig.
 • Schema ?
  -FeroxTid stödjer personal på schema och även personal utan schema
 • Arbetar dina anställda över midnatt?
  -
  FeroxTid klarar schemaläggning samt beräkning av arbete över midnatt.
 • Hur mycket arbetar dina anställda? Dags att begära dispens från facket?
  - Med totalrapporten i FeroxTid får du omedelbart en överblick över dom anställdas tidrapportering.
 • Tycker du att lönerna tar för lång tid att göra ?
  - Koppla ihop FeroxTid med ditt lönesystem och lönerna blir klara på ett ögonblick.
 • Raster ?
  - Avancerad rasthantering med möjlighet till hantering av ostämplad rast, minimirast, max rast, flex på raster.
  Betalda och delvis betalda raster.
 • Registrering?
  - Via webben,  via mobil/app med geostaket, eller i terminal med fingeravtryck, tagg eller kod.
 • Egna arbetsregler/avtal ?
  - Feroxtid är flexibelt, det går enkelt att ändra hur systemet skall räkna. 
 • Integration andra system ?
  Vi har gjort kundspecifika integrationer med andra system, t ex Navision, Visma Admin och HR Solotion
 • Frånvarohantering ?
  - Med ett enkelt handgrepp kan man rapportera in frånvaro, som t ex sjuk eller semester, om inte de anställda gör det själva.
 • Litar din personal på hur lönen räknas ut?
  - Med vårt system kan de få sina rapporter via mail och själva titta igenom sina tider.
 • Schemahantering ?
  - FeroxTid stödjer personal på scheman, timanställda utan schema samt skift med automatisk skiftallokering.
 • Tidredovisning och beräkningar?          - FeroxTid har inbyggd personalliggare, utrymningslista som såväl tidkort, totalrapporter, avikelserapporter. 
 • Tidbanker?
  - Du kan ha i princip hur många banker som helst. Arbetstidsförkortning, Komp och/eller Flex är bland de vanligaste.
 • Personalliggare ?
  - Finns inbyggt i FeroxTid.
 • Utrymningslista ?
  - Finns inbyggt med möjlighet att visa anhöriga med telefonnummer
 • Export Lön ?
  - Vi stödjer de flesta svenska löneprogram, men även danska och finska löneprogram.
 • Export excel ?
  -Många av tidrapporterna i FeroxTid går att exportera till excel

Lättadministrerad tidredovisning

Skapa behörighetsgrupper

Delegera ansvaret genom att bygga behörighetsgrupper. Låt avdelningschefen kontrollera sina anställdas tidrapportering, låt ekonomiavdelningen göra lön med ett knapptryck!
 

Vårt tidredovisningssystem Feroxtid är framtaget för att du snabbt, med minsta möjliga administration, ska erhålla underlag för lön. Många av våra kunder vittnar om att de sparat in dagar varje månad i administration samt att de anställda känner en trygghet med systemet och hur systemet räknar ut tiderna.

Med tidredovisning med hjälp av FeroxTid får du ett enkelt och korrekt sätt att hantera tidrapporteringen på ert företag. Anställda tidrapporterar via appar eller via terminaler, och man kan få ut information via tidrapporter till skrivare, pdf eller excel eller direkt till ditt löneprogram. Vi kan även knyta tidredovisningen till ditt affärstödsystem som t ex Visma Administration, Navision, HR Solution.
Automatiska rapporter såsom utrymingslista kan generas automatiskt, och vi har även stöd för personalliggare.

Bygg din egen tidredovisning genom att berätta vad ni vill ha och vi sätter ihop de moduler du behöver samt terminaler/appar och ger dig korrekta tidrapporter och underlag för lön. 

Om ni väljer att stämpla med fingeravtryck har vi förberett för att kunna hantera tidredovisningen oavsett årstid, stämpling med finger fungerar lika bra på sommaren som på vintern. För de anställda med väldigt svaga fingeravtryck har vi infört verifiering istället för identifiering för att undvika problem med tidrapporteringen.

För anställda som är ute och arbetar har vi infört möjligheten till Geostaket i våra appar så det bara går att tidrapportera på godkända platser. Geostaket går att ställa individuellt per anställd.

Blanda personal med olika fackavtal, och blanda behovspersonal med schemalagd personal fungerar utmärkt. Systemet hanterar tidredovisningen precis såsom ni önskar.

Kontakta oss för mer information eller boka tid för demonstration.