Projekt & Kostnadställen

FeroxTid stödjer förutom tidrapportering även hantering av projekt och kostnadställen.
I vårt system rapporterar man inte mängd tid, utan man stämplar när man startar, byter eller avslutar ett projekt eller ett kostnadställe. Därför kan vi räkna mer än enbart tid på ett projekt. Vi kan även hantera OB, övertid och komp som genererats på ett projekt. Detta skapar korrekta och trovärdiga fakturaunderlag till kund.

Vi kan även koppla ihop vårt system med ditt affärstödssytem för automatisk överföring av projekt till FeroxTid.

Kostnadställen hanteras snarlikt, förutom att en anställd tillhör alltid ett kostnadställe, och tid kan bokföras mellan olika avdelningar/företag.

Importerad projektlista
Projektrapport

Det är möjligt att stämpla projekt/kostnadställen i flera nivåer. 

Våra terminaler som stödjer projekt/kostnadställe rapportering är Ferox touchterminal, mobil, webterminal eller våra äldre terminaler SY745, SY765, SY785.