Närvarotablå, Närvaropanel i FeroxTid

Mer FeroxTid följer en närvaropanel inbyggd i klienten. Förutom denna finns även en webbaserad närvarotablå.

Stämplar ni på flera olika kontor ?
Öka samhörigheten med en närvaropanel. Sätt upp en Skärm i fikarummet.
Du kan själv bygga ihop vilka som skall synas i vilken närvaropanel.
Visa en konfiguration i Entrén, en annan i produktionen.