Frånvarohantering i FeroxTid

Frånvarohantering stöds givetvis i FeroxTid.

  • Låt de anställda stämpla in och ut på frånvaro eller administrera det själv i systemet.
  • Vid utstämpling på vald frånvaro så löper den på tills den anställde stämplar in igen. 
  • Systemet stödjer obegränsat antal frånvaroklasser och ni kan även göra egna. Systemet stödjer även beräkning av karens, Sjuk dag 2-14 och Sjukdag 15 vid sjukdom och kan därmed även hantera Sjuk OB.
  • Exempel på de vanligaste frånvaroklasserna är Sjuk, Semester, Komputtag, Flexuttag, Tjänsteärende, Tjänstledig, Vård av barn, Föräldraledig, Pappadag, Permission.
  • Systemet stödjer upp till 10.000 tidklasser för närvaro och frånvaro. Oftast används inte mer än ett tjugotal.
  • Om man har en koppling till lön så överförs även frånvaron, antingen till kalendariet eller direkt som lönearter.