Frånvarohantering i FeroxTid

Frånvarohantering stöds givetvis i FeroxTid.

  • Låt de anställda stämpla in och ut på frånvaro, eller administrera det själv.

 

  • Vid utstämpling på en frånvaro är man på den frånvaron tills man kommer tillbaka. 

 

  • Systemet stödjer obegränsat antal frånvaroklasser, och ni kan själva göra egna. Systemet stödjer även beräkning av karens, Sjuk dag 2-14 och Sjukdag 15 vid sjukdom och kan därmed även hantera Sjuk OB.

 

  • Exempel på de vanligaste frånvaroklasserna är Sjuk, Semester, Komputtag, Flexuttag, Tjänsteärende, Tjänstledig, Vård av barn, föräldraledig, Pappadag, Permission.

 

  • Systemet stödjer upp till 10.000 tidklasser för närvaro och frånvaro. Oftast används inte mer än ett tjugotal.
  • Om man har koppling till lön överförs även frånvaron, antingen till kalendariet eller direkt som lönearter.