Export av Löneunderlag till Löneprogram

FeroxTid stödjer export till de flesta löneprogrammen på marknaden.

Varje uträknad tid går att koppla ihop men en löneart eller en frånvarokod i löneprogrammet. Även schemat går att överföra till lönesystemet.

Vi stödjer för närvarande följande löneprogram, vi implementerar även fler vid behov:

 • Visma Lön Special
 • Visma 100,300, 600 ...
 • AGDA
 • Kontek
 • Hogia alla varianter samt Finsk Lön
 • Crona Lön
 • Standarden PAxml (Fortnox, Blue Light och de flesta nyare lönesystem)
 • CSV Export
 • XOR/Mamut
 • Primula
 • Pol Bas
Meny för export till lön i FeroxTid

Olika anställda kan ha olika kopplingar i löneprogrammet och på så sätt kan t ex Sjuk skickas på olika lönearter/frånvarokoder beroende på om man är kollektiv anställd eller tjänstemann eller beroende på om man är timanställd/månadsanställd.

Eftersom flertalet har gjort egna lönearter i sina lönesystem så hjälper vi till och ställer in kopplingen, samt är med er vid de första överföringarna till löneprogrammet. Vi har duktig personal som kan de vanligaste löneprogrammen.

Efter tiderna exporterats är det som om ni gjort löneraderna manuellt. D v s ni kan själv redigera, lägga till eller ta bort lönerader och/eller ändra i löneprogrammets kalendarium, efter de är överförda till ert system.

Exempel Crona efter överföring från FeroxTid