Export av Löneunderlag till Löneprogram

FeroxTid stödjer export till de flesta löneprogrammen på marknaden.

Kopplingen mot löneprogrammet görs med en löneart eller en frånvarokod som fås från löneprogrammet.
Även schemat går att överföra till vissa lönesystem.

Vi stödjer för närvarande följande löneprogram:

 • Visma Lön Special
 • Visma 100,300, 600 ...
 • AGDA
 • Kontek
 • Hogia alla varianter samt Finsk Lön
 • Crona Lön
 • Fortnox
 • Standarden PAxml (Fortnox, Blue Light och de flesta nyare lönesystem, även Crona och Kontek)
 • CSV Export
 • XOR/Mamut
 • Primula
 • Bluegarden
 • Pol Bas
 • Danløn
 • DL Prime 3000
(Vi kan även implementera fler vid behov)
Meny för export till lön i FeroxTid

Olika anställda kan ha olika hantering/lönearter i löneprogrammet och genom att skapa fler löneavtal i FeroxTid tidredovisning så kan t ex Sjuk skickas på olika lönearter/frånvarokoder beroende på om man är kollektivanställd eller tjänsteman eller beroende på om man är timanställd/månadsanställd.

Eftersom flertalet har gjort egna lönearter i sina lönesystem så hjälper vi till och ställer in kopplingen/konfigurationen mot löneprogrammet. Vi är även med er vid de första överföringarna till löneprogrammet. Vi har duktig personal som kan de vanligaste löneprogrammen.

När filen har importerats i löneprogrammet är det som om ni gjort löneraderna manuellt, dvs ni kan själv redigera, lägga till eller ta bort lönerader och/eller ändra i löneprogrammets kalendarium.

Exempel Crona efter överföring från FeroxTid