Avtal och beräkningar i FeroxTid

FeroxTid kan hantera obegränsat antal avtal, regelgrunder, i samma system.
Ett avtal beskriver hur den arbetade tiden skall betalas. Ofta kan ett avtal i vårt system direkt jämföras med ett fackligt avtal.

Avtal ställs in både för schemalagd personal och för timanställda.

Avtalet, som vi hjälper er att konfigurera, kan t ex innehålla hantering av:

 • Mertid
 • Övertid och övertidstillägg.
 • Komp och övertidstillägg eller viktad komp
 • Flextid, antingen i fönster eller efter fullgjord dag. Även flex på raster.
 • OB
 • Sjuk OB
 • Karens, Sjuk 2-14 och Sjuk 15 hanteras automatiskt
 • Arbetstidsförkortning
 • Mjukdagar
 • Tidbanker
 • Balansering. (T ex ÖT50, ÖT70, ÖT100 per dag men ej förrän efter fullgjord vecka)

Vi har idag över 500 kunder vilket medfört att vi implementerat nästan alla avtal på marknaden. Många kunder har dessutom egna lokala avikelser men det är inget problem för FeroxTid tidrapportering!

Alla avtal är öppna dvs det går att ändra på egen hand. 

Ett exempel på ett avancerat avtal som vi ställt in åt en kund är inom Trä & Industri:
De anställda arbetar skift och har OB i fyra olika kategorier. När en helgdag inträffar och de anställda blir lediga från sitt ordinarie skift, t ex nationaldagen, skall de anställda ändå erhålla sin ordinarie OB. Men om de arbetar skall de ha övertid och storhelgs OB.
FeroxTid hanterar detta, den tid de arbetar får de OB och ÖT enligt storhelg, och sedan när de går hem får de ordinarie OB under sin normalt schemalagda tid.

Utmana oss!
Kontakta oss och hör efter om vi klarar av era speciella och krångliga regler. Troligtvis gör vi det...