Avtal och beräkningar i FeroxTid

FeroxTid kan hantera obegränsat antal avtal i samma system.
Ett avtal beskriver hur tiden som arbetats skall betalas. Ofta kan ett avtal i vårt system direkt jämföras med de fackliga avtalen.

Avtal ställs in både för schemalagd personal som för timanställda.

I ett avtal, som vi hjälper er med att ställa in, anges följande:

Hur dag för dag skall räknas ut, samt lönegrundande period
Om den anställda skall kunna begära Komp eller övertid på morgon och kväll samt om detta skall attesteras av chef.
I avtalet kan vi hantera:

 • Mertid
 • Övertid och övertidstillägg.
 • Komp och övertidstilägg eller viktad komp
 • Flextid, antingen i fönster eller efter fullgjord dag. Även flex på raster.
 • OB
 • Sjuk OB
 • Karens, Sjuk 2-14 och Sjuk 15 hanteras automatiskt
 • Arbetstidsförkortning
 • Mjukdagar
 • Tidbanker
 • Balansering. (T ex ÖT50, ÖT70, ÖT100 per dag men ej förrän efter fullgjord vecka)

Vi har idag över 200 kunder som medfört att vi implementerat nästan alla avtal på marknaden, men många kunder har lokala avikelser och det är inget problem för FeroxTid.

Allt vi ställer in till er är öppet, och går att ändra själv. 

Ett exempel på ett avancerat avtal som vi ställt in åt en kund är inom Trä & Industri:
De anställda arbetar skift och har OB i fyra olika kategorier. När en helgdag inträffar och de anställda blir lediga från sitt ordinarie skift, t ex nationaldagen, skall de anställda ändå erhålla sin ordinarie OB. Men om de arbetar skall de ha övertid och storhelgs OB.
FeroxTid hanterar detta, den tid de arbetar får de OB och ÖT enligt storhelg, och sedan när de går hem får de ordinarie OB under sin normalt schemalagda tid.

Utmana oss!
Kontakta oss och fråga om vi kan implementera era egna regler eller något avtal ni följer.
Inom en kort tid får du ett tidkort tillbaka med stämplade tider och tiderna uträknade.