2015-11-19

Ferox och Synel går skilda vägar

Ferox Konsult AB introducerade i Sverige runt år 2 000 närvarosystemet TimeLOG utvecklat av Synel M.L.L Payway. Samarbetet påverkade djupt hela närvarobranschen i Sverige och Ferox utvecklades från en nästintill ren stämpelursleverantör till en komplett närvaro- och passageanläggningsaktör. Och prissättningen av PC-baserade system i Sverige tvingades ned med ungefär 50%. Framgångarna fortsatte och för att stärka Ferox tillväxt inträdde 2003 - 05 Synel som hälftenägare i Ferox Konsult AB samtidigt som ett samarbetsavtal tecknades.

12 år senare har Synel steg för steg valt en utvecklingsriktning vad gäller hård- och mjukvara med avseende på hur marknaderna ser ut i framförallt utvecklingsländer. Dessa lösningar har inte alltid varit tillämpliga på den nordeuropeiska marknaden för närvarosystem.  Ferox har då sökt sig till andra lösningar och det första steget var programvaran FeroxTid som sjösattes år 2009 -10. När nu ytterligare steg står inför dörren har Synel och Ferox i samförstånd beslutat lösa upp samarbetsavtalet och att Ferox löser in Synels aktier, dvs. låter Synel träda ifrån som delägare i Ferox. Proceduren paras med en fondemission som gör aktiekapitalet i Ferox oförändrat. Processen fullföljdes den 18 november 2015. Ferox ägs fr.o.m. detta datum av Per Mikael, Andreas och Martin Sternberg enbart. Aktiekapitalet är oförändrat och Ferox är fortsatt finansiellt mycket starkt. De goda relationerna med Synel är kvar. Och nya utvecklingsmöjligheter för Ferox är frigjorda.  Och visionerna finns och är inte avlägsna.

Per Mikael Sternberg

Styrelseordförande Ferox Konsult AB