Artnr 2700-Extra Utbildning FeroxTid/TimeLOG

Pris:
900 SEK
Exkl. moms
Art.nr:
2700
Antal:
Extra Utbildning tidredovisning (TimeLOG eller FeroxTid). Upp till en timme under ett tillfälle. Outnyttjad tid kan ej sparas för framtida behov. Kontakta oss före beställning för estimerad tidsåtgång.
Utbildning ges vid överenskommen tidpunkt.

Extra education of Time Attendance (TimeLOG or FeroxTid). Up to one hour per occasion. Unused time can't be saved to later. Please contact us before placing the order for an estimated amount of time needed.